Vanliga kosttillskott kan innehålla farliga preparat

Eftersom Sverige inte har en granskande myndighet för kosttillskott innehåller många vanliga kosttillskott preparat som är ohälsosamma, skadliga eller beroendeframkallande. Det skriver Gerhard Larsson, tidigare missbruksutredare, på DN Debatt som anser att kontrollen av kosttillskott bör höjas.


”Vad innehåller egentligen kosttillskotten?”Varje år köper vi kosttillskott för fem till sex miljoner i Sverige (lågt räknat) och försäljningen ökar ständigt. Men problemet är att det är svårt att veta vad man får i sig. Detta då det inte finns någon myndighet som kontrollerar vad alla dessa kosttillskott egentligen innehåller.

Gerhard Larsson, som tidigare utrett missbruk och som nu arbetar med bland annat dopningsfrågor, skriver på DN Debatt att han är ser utvecklingen med oro.

I debattartikeln hänvisar han bland annat till en internationell studie som visar att 20-25 procent av alla kosttillskott innehåller dopningsklassade substanser, utan att det anges. Något som kan påverka hormoner, hjärta, blodtryck, blodcirkulation och i värsta fall leda till döden.

”För att värna hälsan och inte riskera att dopnings- eller beroendeframkallande substanser finns på marknaden via kosttillskott eller energi­drycker bör regeringen snarast låta utforma ett nationellt handlingsprogram”, skriver han.